Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Αιματολογικό

Οι αιματολογικές εξετάσεις και οι εξετάσεις πήξης αφορούν τον έλεγχο και τη μέτρηση των κυττάρων του αίματος και των παραγόντων που συμμετέχουν στον πηκτικό μηχανισμό. Διενεργούμε όλες οι εξετάσεις αυτών των κατηγοριών από τις πιο απλές έως και τις απόλυτα εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως είναι οι έλεγχοι θρομβοφιλίας ή η διερεύνηση οικογενειακής αναιμίας. Οι πιο συχνά ελεγχόμενες είναι η Γενική εξέταση Αίματος (όπου απεικονίζεται ο αιματοκρίτης, η αιμοσφαιρίνη, η σειρά των ερυθρών, των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων), η ΤΚΕ, ο Χρόνος Προθρομβίνης. Απευθυνθείτε σε εμάς για οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες.

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Eπικοινωνήστε μαζί μας