Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Πιστοποιήσεις

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2022

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 2022

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 2022