Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Μικροβιολογικό

Στο μικροβιολογικό τμήμα διενεργούμε αναλύσεις όλων των βιολογικών δειγμάτων με σκοπό την ανεύρεση λοιμώξεων ή αποικισμού των διαφόρων κοιλοτήτων ή οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού. Ανάλογα με το είδος του δείγματος θα σας δωθούν οδηγίες για τη σωστή λήψη και προσκόμιση του υλικού στα ιατρεία μας.

Eπικοινωνήστε μαζί μας