Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται οπωσδήποτε παραπεμπτικό για τη διενέργεια εξετάσεων;

Πως θα λάβω τα αποτελέσματα μου;

Όχι, δεν χρειάζεται παραπεμπτικό εάν γνωρίζετε τις εξετάσεις που επιθυμείτε να κάνετε.

Τα αποτελέσματα λαμβάνονται από τη γραμματεία των εργαστηρίων εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά μέσω email εφόσον το επιθυμείτε.

Εάν έχω παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ τι πληρώνω;

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα μου;

Με παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, πληρώνεται μόνο τη συμμετοχή σας, όπως αυτή αναγράφεται στο άυλο ή εκτυπωμένο παραπεμπτικό σας.

Το 90% των αναλύσεων παραδίδεται αυθημερόν. Η γραμματεία κατά την προσέλευση σας θα σας ενημερώσεις για το χρόνο παράδοσης των αποτελεσμάτων σας.

Πως θα πληρώσω;

Χρειάζεται να είμαι νηστικός/ή για την αιμοληψία;

Με την προσέλευση σας στα εργαστήρια, η γραμματεία θα σας ενημερώσει για το κόστος των εξετάσεων σας. Απαιτείται προπληρωμή για να διενεργηθούν οι εξετάσεις. Το σύνολο του ποσού μπορεί να πληρωθεί μετρητοίς ή μέσω κάρτας.

 Για συγκεκριμένες εξετάσεις όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και αλλες απαιτείται νηστεία 10-12 ωρών. Μπορείτε να πιείτε μόνο νερό πριν την αιμοληψία. Για αρκετές όμως εξετάσεις δεν απαιτείται νηστεία. Επίσης για κάποιες εξετάσεις απαιτείται η αιμοληψία να διενεργηθεί συγκεκριμένη ώρα ή έπειτα από αποχή από τη λήψη κάποιου φαρμάκου που λαμβάνουμε. Ρωτήστε μας για τη δική σας εξέταση.

Χρειάζεται οπωσδήποτε παραπεμπτικό για τη διενέργεια εξετάσεων;

Όχι, δεν χρειάζεται παραπεμπτικό εάν γνωρίζετε τις εξετάσεις που επιθυμείτε να κάνετε.

Πως θα λάβω τα αποτελέσματα μου;

Τα αποτελέσματα λαμβάνονται από τη γραμματεία των εργαστηρίων εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά μέσω email εφόσον το επιθυμείτε.

Εάν έχω παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ τι πληρώνω;

Με παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, πληρώνεται μόνο τη συμμετοχή σας, όπως αυτή αναγράφεται στο άυλο ή εκτυπωμένο παραπεμπτικό σας.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα μου;

Το 90% των αναλύσεων παραδίδεται αυθημερόν. Η γραμματεία κατά την προσέλευση σας θα σας ενημερώσεις για το χρόνο παράδοσης των αποτελεσμάτων σας.

Πως θα πληρώσω;

Με την προσέλευση σας στα εργαστήρια, η γραμματεία θα σας ενημερώσει για το κόστος των εξετάσεων σας. Απαιτείται προπληρωμή για να διενεργηθούν οι εξετάσεις. Το σύνολο του ποσού μπορεί να πληρωθεί μετρητοίς ή μέσω κάρτας.

Χρειάζεται να είμαι νηστικός/ή για την αιμοληψία;

 Για συγκεκριμένες εξετάσεις όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και αλλες απαιτείται νηστεία 10-12 ωρών. Μπορείτε να πιείτε μόνο νερό πριν την αιμοληψία. Για αρκετές όμως εξετάσεις δεν απαιτείται νηστεία. Επίσης για κάποιες εξετάσεις απαιτείται η αιμοληψία να διενεργηθεί συγκεκριμένη ώρα ή έπειτα από αποχή από τη λήψη κάποιου φαρμάκου που λαμβάνουμε. Ρωτήστε μας για τη δική σας εξέταση.