Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Ανοσολογικό

Στο τμήμα αυτό διενεργούμε μεγάλο εύρος εξετάσεων που ανήκουν στον έλεγχο της αυτοανοσίας, της αλλεργίας και των λοιμωδών νοσημάτων. Μιλήστε με την Ιατρό μας Παρταλίδου Ανίνα για να σας κατευθύνει στον απαραίτητο έλεγχο που σας ζητήθηκε καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις.

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Eπικοινωνήστε μαζί μας