Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Πακέτα Εξετάσεων

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος ενηλίκων (checkup 1)

35
 • Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε / Γενική ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ /Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια/ HDL / LDL / αθηρωματικός δείκτης/ SGOT / SGPT /γ-GT/ σίδηρος ορού

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος ενηλίκων (checkup 2)

45
 • Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε / Γενική ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ /Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια/ HDL / LDL / αθηρωματικός δείκτης/ SGOT / SGPT /γ-GT/ CPK/σίδηρος ορού

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος παιδιών (checkup 3)

75
 • Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε / Γενική ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη /Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια/ HDL / LDL / αθηρωματικός δείκτης/ SGOT / SGPT /γ-GT/σίδηρος ορού/ φερριτίνη/ Tsh/ B12/ φυλλικό οξύ/ 25 (OH)2D3

Ενισχυμένος Ετήσιος προληπτικός έλεγχος ανδρών (checkup 4)

100
 • Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε / Γενική ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ /Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια/ HDL / LDL / VLDL/αθηρωματικός δείκτης/ SGOT / SGPT /γ-GT/ CPK/σίδηρος ορού/ φερριτίνη/ Γλυκοζυλιωμένη/ Tsh/ B12/ φυλλικό οξύ/ PSA/ 25 (OH)2D3

Ενισχυμένος Ετήσιος προληπτικός έλεγχος γυναικών (checkup 5)

100
 • Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος / Τ.Κ.Ε / Γενική ούρων / Σάκχαρο / Ουρία / Κρεατινίνη / Ουρικό Οξύ /Χοληστερίνη / Τριγλυκερίδια/ HDL / LDL / VLDL/αθηρωματικός δείκτης/ SGOT / SGPT /γ-GT/ CPK/σίδηρος ορού/ φερριτίνη/ Γλυκοζυλιωμένη/ Tsh/ B12/ φυλλικό οξύ/PTH/ / 25 (OH)2D3

Προγεννητικός έλεγχος

150
 • γενική αίματος, σίδηρος, φερριτίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, ομάδα αίματος/Rhesus παράγοντας, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, τεστ δρεπανώσεως, αντισώματα IgG & IgM έναντι τοξοπλάσματος, ερυθράς και μεγαλοκυτταροϊού (CMV), γενική ούρων, αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg), αντισώματα HCV, αντισώματα HIV I & II, RPR

Έλεγχος θυρεοειδή βασικό

50
 • FT3/ FT4/ TSH/ anti-TPO/ anti-Tg

Έλεγχος θυρεοειδή εκτεταμένο

80
 • T3/ T4/ FT3/ FT4/ TSH/ anti-TPO/ anti-Tg/ θυρεοσφαιρίνη

Έλεγχος προστάτη για άνω των 50 ετών

25
 • PSA+ fPSA+ ratio fPSA/PSA

Πακέτο καρκινικών δεικτών για άνδρες άνω των 50 ετών

100
 • PSA+ fPSA+ ratio fPSA/PSA, AFP, CEA, CA19-9, CA 50, CA 72-4, CA 15-3, ALP

Πακέτο καρκινικών δεικτών για γυναίκες άνω των 50 ετών

80
 • CEA, CA19-9, CA 50, CA 72-4, CA 125, CA 15-3, AFP, ALP

Έλεγχος πήξης

12
 • PT/aPTT

Γενική ούρων/ Καλλιέργεια ούρων/ αντιβιόγραμμα

15
 •  

Κ+/ Να+

8
 •  

SGOT / SGPT

12
 •