Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Ομοιοπαθητική

Τί είναι η ομοιοπαθητική...

Η ομοιοπαθητική είναι ενεργειακό θεραπευτικό σύστημα. Χρησιμοποεί φάρμακα που παράγονται με ειδική επεξεργασία από διάφορες ουσίες της φύσης (πετρώματα, φυτά,ζώα κλπ.), τα οποία μετά από αυτή την ειδική επεξεργασία αποκτούν μαγνητικό πεδίο και συχνότητα.

Πότε μπορεί να κάνει κάποιος ομοιοπαθητική...

Ομοιοπαθητική μπορεί να ξεκινήσει κανείς από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη ηλικία. Τα φάρμακα δρούν σε χαμηλές συχνότητες και αυτό τα καθιστά ασφαλή για χρήση σε όλες τις ηλικίες.

Πώς δρούν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα...

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα κινητοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς προς την αυτοίαση και την ομοιόσταση. Το πάραπάνω επιτυγχάνεται ώς εξής: το μαγνητικό πεδίο και η εφαρμοζόμενη συχνότητα (διαφέρουν από φάρμακο σε φάρμακο) συντονίζει τις όμοιες δομές του οργανισμού, τις οποίες διεγείρει. Κατά τη διέγερσή τους αποκτούν δομή στο χώρο. Οι λανθασμένες δομές διαμορφώνονται στο χώρο διαφορετικά από τις φυσιολογικές κάτω από την επίδραση μαγνητικού πεδίου και συχνότητας και έτσι καθίστανται ορατές στους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος, οι οποίοι ενεργοποιούνται και επιφέρουν την ίαση στον οργανισμό. Ουσιαστικά η ομοιοπαθητική περισσότερο κινητοποιεί και λιγότερο ρυθμίζει το ίδιο το ανοσοποιητικό του ασθενούς.

Η Ομοιοπαθητική ως θεραπεία αλλά και ως πρόληψη...

Αν και έχουν περάσει δυο χιλιάδες χρόνια από τον Ιπποκράτη, η Ομοιοπαθητική
αντικατοπτρίζει τις απόψεις του, που συνοψίζονται στη ρήση: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το
θεραπεύειν».

Η υγεία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στόχος της ομοιοπαθητικής
είναι να θεραπεύσει την ασθένεια αλλά και να ενισχύσει τον οργανισμό, ώστε να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα που είναι πιθανόν να εμφανισθεί αργότερα και να
διαταράξει την ισορροπία του.

Γι’ αυτό το λόγο δίνεται μεγάλη σημασία στις ευαισθησίες του
οργανισμού με στόχο την επίτευξη της υγείας σε σωματικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Σε ποιες παθήσεις βοηθάει η ομοιοπαθητική...

Η παροχή των υπηρεσιών στην Ομοιoπαθητική εστιάζεται πρωταρχικά στον άρρωστο και περιλαμβάνει τη διάγνωση και την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Μέσω των ομοιπαθητικών φαρμάκων κινητοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα και επαναφέρεται η ισορροπία του οργανισμού.

Οι παθήσεις τις οποίες η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει, ποικίλλουν από τις κοινές ιώσεις και λοιμώξεις έως τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο καρκίνος. Σημαντικός παράγοντας για την καλή εξέλιξη της νόσου με την ομοιοπαθητική αγωγή είναι το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή.

Το τελευταίο ελέγχεται κυρίως με ειδικές εξετάσεις πριν τη λήψη του ιατρικού ιστορικού αλλα και κατά τη διάρκεια του ιστορικού με στοχευμένες ερωτήσεις του ιατρού γύρω από τη συμπτωματολογία του ασθενούς.

Η ομοιοπαθητική βλέποντας τον άνθρωπο ολιστικά...

Η ομοιοπαθητική βλέπει τον κάθε ασθενή ολιστικά. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του ιατρικού ομοιοπαθητικού ιστορικού λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν όλα τα συστήματα του οργανισμού από την παιδική ηλικία μέχρι την ημέρα εξέτασης του ασθενούς.

Παρά το γεγονός ότι ο ασθενής μπορεί να έρθει για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που τον απασχολεί, όπως για παράδειγμα πονοκεφάλους, θα εξεταστεί ενδελεχώς για να δειχθεί αν υπάρχει ισορροπία κατάλληλη στον οργανισμό και καλή υγεία ή αν υπάρχουν και άλλα συστήματα που πάσχουν. Θα εξετασθούν οι ευαισθησίες του ως προς το περιβάλλον καθώς και κατά πόσο το στρες της καθημερινότητας επιδεινώνει τις ήδη υπάρχουσες ευαισθησίες του οργανισμού.

Η αγωγή που δίνεται είναι στοχευμένη και εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή. Προκύπτει βάσει του εργαστηριακού προφίλ του ασθενούς και της κλινικής του εικόνας. Παράλληλα ενημερώνεται ο ασθενής για τις ευαισθησίες του δικού του οργανισμού και δίνονται κατάλληλες οδηγίες.

Το ανοσοποιητικό σύστημα

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι το μέσο με το οποίο ελέγχει ο οργανσιμός ότι οι
λειτουργίες του εκτελούνται φυσιολογικά και επίσης είναι το μέσο προστασίας του ως προς
το περιβάλλον και τους παράγοντες που απειλούν τον οργανισμό, όπως για παράδειγμα
βακτήρια-ιοί-χημικές ουσίες κλπ. Προφυλάσσει τον οργανισμό με μηχανισμούς καταστροφής
των παθολογικών κυττάρων που προσβάλλονται από τα βακτήρια, τους ιούς, τις χημικές
ουσίες, είτε των κύτταρων του οργανισμού που στρέφονται εναντίον του, όπως σε
αυτοάνοσα νοσήματα, αλλεργίες, στον καρκίνο κλπ. Το ανοσοποιητικό σύστημα
προκαθορίζεται γονιδιακά αλλά είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της ζωής να τροποποιηθεί ή
να κατασταλλεί. Οι μηχανισμοί προστασίας του είναι πολλοί και είναι στο επίκεντρο της
επιστημονικής έρευνας, καθώς μερικοί από αυτούς μας είναι ακόμη άγνωστοι.

Στείλτε μας ένα μήνυμα