Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Προσωπικό

Τουμπούλη Σόνια

Παρασκευάστρια Ιατρικών Εργαστηρίων

Σιδηροπούλου Μαρία

Παρασκευάστρια ιατρικών εργαστηρίων

Κεμεντζίδου Κυριακή

Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων

Γαλιλαία Ειρήνη

Bιοχημικός

Βακεφλή Αικατερίνη

Παρασκευάστρια ιατρικών εργαστηρίων

Μοσχοπούλου Ελένη

Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, Msc

Ορφανίδου Ελευθερία

Παρασκευάστρια ιατρικών εργαστηρίων