Εύοσμος:

2310 663 046

Κων/τικα:

2310 903 717

Κινητό:

697 345 7747

Εύοσμος:
evosmos@homeomedi.com

Κωνσταντινοπολίτικα:

pilea@homeomedi.com

Γενική Εξέταση Αίματος

Η Γενική εξέταση αίματος αποτελείται από επιμέρους εξετάσεις που αφορούν την μέτρηση και τη σύσταση των πληθυσμό των κυττάρων του αίματος: Λευκά αιμοσφαίρια και τύπος αυτών, ερυθρά αιμοσφαίρια και δείκτες αυτων, όπως ο αιματοκρίτης, η αιμοσφαιρίνη, MCV, MCH, MCHC, RDW και αριθμός αιμοπεταλίων.

Οι φυσιολογικές τιμές ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία και το φύλλο.

Η εξέταση αυτή γίνεται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, λοιμώξεων, προεγχειρητικού ελέγχου, ελέγχου αναιμίας ή στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων ή φαρμακευτικών αγωγών

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία πριν τη διενέργεια της. Δεν απαιτείται νηστεία. Δεν απαιτείται ραντεβού.

Eπικοινωνήστε μαζί μας